top of page

OBJEKTIF

Melestarikan penyelidikan dengan memberi fokus kepada  Dasar MBI

Mengembangkan Dasar MBI melalui pendokumentasian, penerbitan, penyiaran dan wacana kepada semua lapisan masyarakat

Melestarikan penyelidikan dengan memberi fokus kepada  Dasar MBI

Membina modul MBI memfokus kepada pembuat dasar, pelaksana dasar dan massa

Melaksanakan latihan MBI memfokus kepada pembuat dasar, pelaksana dasar dan massa

bottom of page