top of page

OBJEKTIF

Mengembangkan Dasar MBI melalui pendokumentasian, penerbitan, penyiaran dan wacana kepada semua lapisan masyarakat.

Melestarikan penyelidikan dengan memberi fokus kepada  Dasar MBI.

Membina modul dan melaksanakan latihan MBI dan MMBI memfokus kepada pembuat dasar, pelaksana dasar dan massa.

bottom of page